NU'91

In de Praktijk

NU’91 is interactief met Skillslab

In iedere editie van Zorg anno NU vertelt een collega over een nieuw product, een innovatie of initiatief in zijn of haar werkveld. Dit keer spraken we met Fiona Korsuize (42), verpleegkundige bij Amaris Theodotion, docent verpleegkunde aan het MBO College Almere en ZZP-er training en coaching. Zij werkte voor NU’91 als trainer en begeleider op het Skills-lab tijdens ZorgTotaal. Deze beurs vond 14, 15 en 16 maart plaats in de Jaarbeurs in Utrecht.

Wat is het Skillslab?

“Het Skillslab is een setting op de stand van NU’91 waar beursbezoekers diverse verpleegtechnische vaardigheden kunnen oefenen. Niet iedere zorgmedewerker komt dagelijks in aan-raking met deze specifieke zorgverlening en dan is het fijn om dit op een laagdrempelig manier te kunnen oefenen. ZorgTotaal – de grootste beurs voor borgprofessionals  in de Benelux – is er een crashscene nagebootst door middel van een autowrak en een ‘persoon’ die zogenaamd uit de  uto geslingerd was. Op deze ‘persoon’, oftewel een reanimatiepop, konden bezoekers het reanimeren onder professionele begeleiding oefenen. Op een aangesloten computer werd de frequentie en diepte van de borstcompressies en het volume van de beademing gemeten. Daarnaast werden er ook vragen over een crashscene gesteld.  at moet je doen bij een ongeluk als iemand nog in de auto zit? Hoe benader je diegene?  erplaats je die persoon en zo ja, hoe? Verder kon er geoefend worden om een snelverband aan te leggen, infuus te prikken en het stabiliseren van een persoon. Ook was er een speciale ambulance van Special Death Care op de stand aanwezig. Daar werd voorlichting gegeven over specifieke overledenenzorg. Deze ambulance doet nu dienst als rijdend mortuarium en is de enige met deze functie in Nederland.”

Hoezo een -Skillslab?

“Het vertegenwoordigt de doelgroep en het vakgebied waar NU’91 voor staat. Het is een mooie combinatie van praktijk, netwerken en het overdragen van kennis en informatie.  ezoekers willen op een beurs graag dingen dóen. Veel studenten kwamen langs om vaardigheden te oefenen, maar ook professionals die hun skills nog wilden opfrissen, omdat dit misschien niet de vaardigheden zijn waar ze dagelijks mee te maken hebben. Het is belangrijk om te blijven herhalen, vooral als je het gevoel hebt dat je niet meer de routine hebt. Kennis en handelen kon in het Skillslab weer  orden opgefrist; ging iets niet helemaal goed, dan oefende je het gewoon opnieuw.”

Wat is de koppeling tussen NU’91  n het Skillslab?

“Als je met bezoekers een vaardigheid aan het doen bent, komt een gesprek makkelijk op gang en worden er vanzelfsprekend vragen gesteld. Vragen als: is het al eens voorgekomen dat je iemand hebt gereanimeerd? Is er weleens een handeling niet goed gegaan? Weet je waar je met  ragen over je werkgever naartoe moet? Weet je wat je rechten en plichten zijn? Deze vragen konden de NU’91-medewerkers weer goed beantwoorden.  at kan een vakbond voor je betekenen en wat moet je doen als je aangeklaagd wordt of als je juridisch advies wilt.” 

Waarom worden er studenten ingezet?  

“Vanuit mijn hoedanigheid als docente neem ik leerlingen mee van het MBO college. In het Skillslab leren ze op een andere manier dan in de klas, namelijk door handelingen voor te doen, zélf uit te leggen hoe iets moet en waarom je iets doet. Zo worden ze beter in de praktijk, maar ook in de theorie. Het maakt bewust over het eigen handelen en het stelt eisen aan de uitdrukkingsvaardigheid. Ze moeten goed aan de bezoekers kunnen uitleggen waaróm iets moet en hoe je het doet. Daarnaast leren ze netwerken, worden ze zekerder van hun eigen vaardigheden en is het contact met de NU’91-medewerkers heel leuk en gelijkwaardig. Ik geniet ervan om die blije koppies te zien.”