NU'91

Aan de Slag

Koen Geenen (53)

Initiatiefnemer en coördinator 
Huis van Welzijn
Vakbondsconsulent, klankbordgroepdeelnemer
en lid van de NU’91-ledenraad

Idealen

Focus op welzijn, aandacht en mogelijkheden. De tijd nemen. Werken met passie. Het zijn idealen van veel zorgverleners, ook van Koen Geenen. Hij werkte jaren als teamleider in de ouderenzorg en merkte de druk onder werknemers. Hij wilde dit anders en besloot zijn visie te volgen. 

Samen

In 2013 startte Koen met het Huis van Welzijn, dat zich in 2014 kon vestigen in het klooster van de Broeders van Liefde in Roermond. (Dementerende) ouderen en mensen met een verstandelijke beperking kunnen in het Huis van Welzijn op hun eigen manier deelnemen aan bewegings-, knutsel- of belevings-activiteiten. Deelnemers en medewerkers zijn gelijkwaardig en alles gebeurt samen.

Werken met passie

De werkwijze druist tegen de huidige zorgontwikkelingen in, want geld en tijdsdruk voeren de ondertoon. Koen startte zonder geld en met vrijwilligers uit de zorgverlening. “Welzijn is het belangrijkste hier”, zegt Koen. “We kijken naar de totale mens en wat die nodig heeft. Niet alleen naar een zorghandeling die in een bepaalde tijd gedaan moet worden. Onze medewerkers werken vanuit hun intrinsieke motivatie. Ze werken nog steeds één dienstuur kosteloos, dat laat ook hun passie en enthousiasme zien.”

Tweede locatie

Koens visie loont, want sinds oktober is het Huis van Welzijn zes dagen per week open en er wordt op een tweede locatie gestart. Het blijft wel beperkt tot maximaal dertig deelnemers per dag, want: “We willen de mensen écht kennen en aandacht kunnen geven”.