NU'91

kort nieuws

Meer dan een miljard euro nodig voor kwaliteitszorg

Er is 1,3 miljard euro nodig voor kwaliteitszorg in alle verpleeghuizen, zo berekende de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uitgangspunt van die kwaliteitszorg is dat kwetsbare burgers goede, betaalbare en toegankelijke zorg -moeten kunnen krijgen. Uit NZa-onderzoek blijkt dat een aantal verpleeg-huizen nagenoeg voldoet aan die kwaliteitseisen. Zij bieden directere zorg dan andere verpleeghuizen onder de-zelfde omstandigheden. Ook lukt het deze verpleeghuizen om meer geld aan zorg te besteden en hun personeel beter in te zetten dan bij andere verpleeghuizen. Als alle soortgelijke organisaties zorg zouden verlenen zoals deze instellingen, zou dat - volgens de NZa - ongeveer 1,3 miljard euro kosten. Aangezien de omstandigheden en situaties onder verpleeghuizen niet overal hetzelfde zijn, moet -volgens de NZa wel maatwerk worden -geleverd.

EFN bijeenkomst in Malta

Voor de eerste bijeenkomst van de EFN* was NU’91 eind maart in Malta te vinden. Tijdens deze tweedaagse conventie is er uitvoerig gekeken naar de gesteldheid van het Strategisch Lobbyplan 2014-2020 en de (ENRF). De ENRF is onderdeel van EFN en richt zich op verpleegkundig wetenschappelijk -onderzoek. In het Workforce Committee zijn de ontwikkelingen van robotica in de gezondheidszorg en op welke wijze verpleegkundige, industrie en overheid samen kunnen op-trekken uitgebreid aan de orde gekomen. Ook vraagstukken over toepasselijkheid (gebruik door -verpleegkundigen), beschikbaarheid (vallend onder een verzekering), aansprakelijkheid (schade) en privacy (persoonsgegevens, medisch dossier) zijn tussen de verschillende landen besproken.  Tijdens de bijeenkomst werd erg duidelijk dat aangelegenheden als arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling van het verpleegkundig onderwijs nog bij veel beroepsorganisaties – met name in Oostbloklanden – flink achterlopen op landen als Nederland, Engeland en de Scandinavische landen. In mei zal NU’91 weer van zich laten horen, maar dan in Barcelona tijdens het tweejaarlijkse ICN congres.

Wil je meer over de EFN en haar activiteiten weten?
Kijk dan op:www.efnweb.be

*De EFN is de Europese tak van alle beroepsorganisaties voor verpleegkundigen. Momenteel zijn 35 landen aangesloten met ruim 980.000 leden. Samen vertegenwoordigen zij 3 miljoen verpleegkundigen.

Luister naar zorgprofessionals

De Tweede Kamer wil vanwege de personeelstekorten in de zorg zo snel mogelijk meer handen aan het bed in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen. Er wordt gesproken over zij-instromers, een deltaplan voor meer banen, lager opgeleiden die eerder ontslagen zijn weer aannemen, et cetera. NU’91 vindt echter dat meer handen aan het bed de zorg niet per se béter maken. Het uitgangspunt moet zijn: kwaliteit boven kwantiteit. Dat betekent: kijken naar wat nodig is om de zorg te verbeteren en zorgprofessionals daarover laten meedenken. Hun schat aan kennis en informatie kan door politici goed gebruikt worden voor plannen in de zorg. NU’91 gaat zich er sterk voor maken dat politici naar zorgprofessionals gaan luisteren en dat extra geld inderdaad gebruikt wordt voor een goed doordacht beleid én - om daar waar het nodig is - extra handen aan het bed te krijgen. 

De belangrijkste stap in het leven…

Naast de ‘formele’ bezoeken, bijvoorbeeld wanneer een nieuw sociaal plan tot stand moet komen, laat NU’91 zich ook graag uitnodigen bij zorgorganisaties voor wat minder formele bezoekjes. Zo was onze ledenwerver Isaac onlangs te gast bij Woon- en Zorgcentrum De Merkelanden in Dordrecht. Leerlingverpleegkundige Sebastiaan vertelde over de vraaggerichte en gastvrije zorg die hij samen met zijn collega’s dagelijks probeert vorm te geven. Iedere organisatie heeft wel iets daarover in zijn missie en visie staan, maar hoe werkt dat nu in de praktijk? Het begint al bij binnenkomst. Een eerste indruk zegt vaak al heel veel. Veel recepties zijn wegbezuinigd, wat overigens niet altijd hoeft te betekenen dat er geen warm welkom is. In de Merwelanden zit dat wel goed. De verschillende huiskamers en gangen hebben ieder een eigen stijl, passend bij de behoefte en wensen van de bewoners. In een van de huiskamers stond onderstaande spreuk: ‘De belangrijkste stap in het leven is misschien die waarmee je mensen tegemoet komt’. In Merwelanden begrijpen ze de essentie van deze spreuk. Hoe zit dit bij jouw organisatie? NU’91 komt graag bij jou langs. Mail naar: i.jansen@nu91.nl en een afspraak is gauw gemaakt!

 

Dag van de Verpleging


Op 12 mei is het de internationale Dag van de Verpleging. De dag dat Florence Nightingale wordt herdacht en er wordt stilgestaan bij het werk van verpleegkundigen en -ver-zorgenden. Het thema dit jaar is: Nursing: A voice to lead: Achieving the Sustainable Medewerkers van NU’91 zullen op deze bijzondere dag het land doorkruizen en diverse zorgorganisaties bezoeken om verpleegkundigen en verzorgenden in het zonnetje te zetten. Dit kunnen spontane afdelingsbezoeken zijn of aanwezigheid bij evenementen die in het kader van de Dag van de Verpleging in de organisaties worden gehouden.