NU'91

juridisch

 

Tuchtrecht voor verpleegkundigen

 

Elke verpleegkundige kan te maken krijgen met een klacht. Iemand kan van mening zijn dat je niet goed gehandeld hebt of dat er onvoldoende zorg is verleend. Dat is natuurlijk schrikken. Wat doe je als je een klaagschrift krijgt?

 

Sinds de wet BIG in 1997 van kracht is geworden vallen -verpleegkundigen onder het tuchtrecht. Het tuchtrecht veronderstelt de kwaliteit in de gezondheidszorg op niveau te houden.

Klacht

Een klacht kan ingediend worden door verschillende personen. Denk hierbij aan patiënten, familie van patiënten, jouw werkgever of de Inspecteur van de Gezondheidszorg. De meeste klachten die worden ingediend gaan over jouw handelen of nalaten met betrekking tot het verlenen van zorg, de behandeling van patiënten, bejegening en op het gebied van communicatie.

Juridische hulp

NU’91 acht juridische hulp in een tuchtrechtelijke procedure van belang. Niet alleen voor de juridische problematiek, maar ook voor de emotionele aspecten die er bij komen kijken. Ben je zes maanden lid of langer, dan biedt NU’91 jou deze juridische deskundigheid. Ben je korter dan zes maanden lid? Neem dan contact op, we kunnen altijd kijken wat er in jouw situatie mogelijk is. 

 

Oh nee, een klacht! Wat kun je verwachten en welke stappen moeten er ondernomen worden?

 

En dan?

Na ontvangst van het klaagschrift - daarin staat omschreven waar de klacht over gaat - treed je in de tuchtrechtelijke procedure op als ‘verweerder’ en kan je in een verweerschrift jouw visie op de situatie weergeven. Indien het tuchtrechtelijk college - vaak bestaande uit de voorzitter (een soort van rechter), een tweetal juristen en een drietal verpleegkundigen - het noodzakelijk acht, kan er nog een schriftelijke ronde plaatsvinden die eventueel nog wordt vervolgd door een mondelinge (fysieke) bijeenkomst. Na de zitting trekt het college zich terug om de klacht tezamen met de verweren te toetsen aan de wettelijke tuchtnormen die gelden voor de verpleging.

Uitspraak

Zes weken na de zitting volgt de uitspraak met daarin het oordeel van het college over jouw zaak. Het college kan tot verschillende uitspraken komen: niet ontvankelijk (indiener van de klacht is geen belanghebbende), ongegrond verklaring van de klacht (klacht wordt niet bewezen) of gegrond verklaring van de klacht. Dat laatste kan een sanctie ten gevolge hebben of dat je wordt geschrapt uit het BIG-register. Indien je het niet eens bent met de uitspraak is het mogelijk om in hoger beroep een nieuw oordeel omtrent jouw zaak aan te vragen. In feite kan het hoger beroep gezien worden als een nieuwe ronde met nieuwe kansen.

Een andere oplossing

Het is ook mogelijk dat uit een ‘vooronderzoek’ blijkt dat er een (praktische) oplossing voorhanden is. Met een zogenoemde minnelijke oplossing kan worden afgezien van de tuchtrechtelijke procedure waardoor de zitting (en de rest van de procedure) overbodig wordt.

 

 

Nieuwe rubriek op NU'91 website


Op www.nu91.nl komt een nieuwe rubriek dat het -tuchtrecht voor verpleegkundigen gaat verduidelijken. De casussen die hier besproken gaan worden, zijn bedoeld om meer bekendheid te geven over het tuchtrecht. Mogelijk kan het iets van de angstige lading wegnemen dat om dit item hangt. Uitgangspunt is dat iedereen fouten kan maken. We kunnen elkaar helpen klachten te voorkomen, fouten bespreekbaar maken en elkaar - waar mogelijk - steunen. Bel het Serviceloket van NU'91 voor meer informatie: 030 296 41 44 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 21.00 uur).