NU'91

service


Nieuws vanuit de Ledenraad


Op 16 december 2016 heeft de ledenraad vergaderd. Op de agenda stonden twee onderwerpen waar de ledenraad goedkeuring op moest geven. Dit waren de begroting en het jaarplan voor 2017. Na een korte inhoudelijke toelichting heeft de ledenraad goedkeuring gegeven aan zowel de begroting als het jaarplan (toekomstige belangen behartigen) voor 2017. De ledenraad vindt dat er heldere doelen en activiteiten zijn benoemd in het jaarplan en zal de uitvoering met belangstelling gaan volgen.

Toekomst

Daarnaast is er door de bestuurder een blik in de toekomst geworpen op de procedure van en de thema’s voor het strategisch beleid 2018-2020. Naar aanleiding hiervan is er gesproken over de toekomst van de cao en de pensioengerechtigde leeftijd. Als ledenraad horen en merken wij in de praktijk dat dit twee actuele en belangrijke thema’s zijn voor onze leden en NU’91. Hoe worden verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante professionals in staat gesteld om op een gezonde manier hun pensioen te halen na een dienstverband van 30-40 jaar? De ledenraad heeft de wens om hier komend jaar verder bij stil te staan.

Bezoldigingsvoorstel

Verder heeft de ledenraad goedkeuring gegeven aan het nieuwe bezoldigingsvoorstel van de Raad van Toezicht. De ledenraad onderschrijft dat de wet- en regelgeving voor toezichthouders de afgelopen jaren sterk is veranderd en dat de eisen die worden gesteld aan toezichthouders strenger zijn geworden. De nieuwe bezoldiging voldoet en is nu conform de huidige tijdsgeest. De ledenraad heeft de Raad van Toezicht gecomplimenteerd met de transparante manier van werken en haar vele gedane werkzaamheden.


Versterk onze ledenraad!

Binnen de ledenraad van NU’91 zijn momenteel een aantal vacatures. Wij zijn op zoek naar drie nieuwe, enthousiaste en betrokken leden. Gezien de huidige samenstelling van de ledenraad worden vooral studenten en kandidaten werkzaam in de GGZ of de gehandicaptenzorg uitgenodigd om te rea-geren. Uiteraard is elke serieuze aanmelding voor de ledenraad van harte welkom, ongeacht de sector waarin je werkt.  Lid zijn van de ledenraad – het hoogste orgaan van onze vereniging – geeft je de mogelijkheid mee te denken en mee te praten over het beleid van jouw beroepsorganisatie. Kandidaten voor deze vrijwilligersfunctie moeten minimaal vier keer per jaar beschikbaar zijn voor vergaderingen met het bestuur en voor thema- en studiedagen. Denk je dat jij als lid van de ledenraad een bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van NU’91? Mail dan je motivatie en CV vóór 1 mei 2017 naar: directiesecretariaat@nu91.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janny Kuperus, lid ledenraad. Zij is bereikbaar via het directiesecretariaat.