NU'91

kort nieuws

Skills Lab NU’91 op Zorgtotaal

Zorgtotaal is de grootste zorgbeurs van de Benelux en wordt dit jaar van 14 tot en met 16 maart in de Jaarbeurs te Utrecht gehouden. NU’91 heeft een prominente plek gekregen op de beurs met een imposant Skills Lab. Hier worden crisissituaties nagebootst - een zogenaamde ‘crash-scene’- waar de bezoekers rondom de plek des onheils allerlei verpleegtechnische vaardigheden op levensechte simulaties kunnen oefenen. De zogenaamde ‘crashcar’ is beschikbaar gesteld door Auto-demontagebedrijf Akkie Stomphorst. Dit jaar staat in het Skills Lab ook Special Death Care met een mobiele unit. Hier wordt uitleg gegeven over specialistische reconstructies van ernstig verminkte dodelijke slachtoffers.  Meld je NU aan voor Zorgtotaal via de banner op www.nu91.nl. Speciaal voor onze leden en lezers is er een leuke kortingsactie op een versnapering, deze kortingsbon vind  je hiernaast én is via eerdergenoemde banner te downloaden.

LVO Congres

Op donderdag 9 en vrijdag  10 maart 2017 vindt het 31e congres van de LVO (Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten) plaats in de ReeHorst te Ede. Voor de LVO is 2017 een jubileumjaar, de vereniging bestaat dan 40 jaar! Het congresthema is On the move. Hiermee laat de LVO zien dat zij samen met alle operatie-assistenten in Nederland in beweging is. Daarnaast betekent On the move vooruitgang en actief zijn. Dit is volledig van toepassing op het beroep operatieassistent. Zorg dat je erbij bent! Kijk voor meer informatie en om in te schrijven op www.lvocongres.org

 

Geslaagde afsluiting Nightfever

Na 5 jaar door het hele land toeren, vond op 24 januari voorlopig het laatste Nightfever event plaats. NU’91 was op uit-nodiging van de OR en VAR in het VUmc aanwezig. Alle verpleegkundigen en verzorgenden die op deze avond of nacht moesten werken, kregen een goed-gevulde goodiebag en vele tips om op een gezonde wijze en voortaan veel fitter de nachtdiensten door te komen. Ongeveer 300 medewerkers bezochten het event en mede door de geweldige organisatie van het VUmc was deze voorlopig laatste Nightfever een groot succes! 

Internationaal Congres Barcelona

Dit jaar wordt van 27 mei tot 2 juni  het tweejaarlijkse congres van de International Council of Nurses (ICN) in Barcelona gehouden. De ICN is een organisatie waarbij wereldwijd 130 beroeps-organisaties zijn aangesloten en die samen meer dan 16 miljoen verpleegkundigen vertegenwoordigen. Vanuit Nederland is NU’91 de enige vertegenwoordiger. Ditmaal gaan de onderwerpen over de ­bijdrage van verpleegkundigen aan een duurzaam gezondheidsbeleid en het stimuleren van evidence-based healthcare vanuit verpleegkundig perspectief. Voorafgaand aan het congres is er altijd een algemene bijeenkomst waarbij er wordt vergaderd over onder andere beleidszaken als gezondheidspolitiek, ­ontwikkeling en profilering van het beroep.  Meer informatie over het ICN-congreskun je vinden op: www.icnbarcelona2017.com en de ICN website:www.icn.ch

 

Geen cao geboortezorg


Half december is er een onderhandelaarsakkoord gesloten met BO-geboortezorg voor de eerste branche eigen cao voor de kraamzorg. Leden die werkzaam zijn in de kraamzorg is gevraagd te reageren op het resultaat waarin - naast loon - afspraken zijn gemaakt over onder andere wachtdienstvergoeding, inschrijfkosten kckz en reiskostenregeling. Leden van NU’91 hebben het bereikte resultaat als negatief beoordeeld. De reiskostenregeling werd als dusdanig negatief ervaren dat het onderhandelaars-akkoord niet kon worden omgezet in een cao. De overige vakbonden hebben bij het schrijven van dit stuk nog geen definitief besluit genomen, maar ook zij zullen naar verwachting niet instemmen met het bereikte resultaat. NU’91 gaat met de werkgever in overleg over de ontstane situatie en zal naar aanleiding van dat overleg samen met leden kijken hoe nu verder te gaan.

 

EFN Bijeenkomst

Na een geslaagde EFN (European Federation of Nurses*) bijeenkomst in Madrid - waar NU’91 een statement maakte voor verpleegkundigen in conflictgebieden en waar alle leden zich bij aansloten - staat de volgende bijeenkomst alweer voor de deur. In maart zal NU’91 weer van zich laten horen op Malta.

Op dit ogenblik is de EFN druk bezig om vanuit verpleegkundig perspectief input te geven op een richtlijn van het Europees Parlement en Raad. Als onderdeel hiervan zijn enkele hogescholen door NU’91 benaderd om deel te nemen aan een pilot vragenlijst.  De richtlijn voorziet in de automatische erkenning van een beperkt ­aantal beroepen (waaronder verpleegkundigen) op basis van onder andere geharmoniseerde minimumopleidingseisen en een algemeen stelsel voor de erkenning van opleidings-titels. Hiermee wil de EU bevorderen dat beroepsbeoefenaren makkelijker aan het werk kunnen in een andere lidstaat. * De EFN is de Europese tak  van alle  beroepsorganisaties voor verpleegkundigen.

Momenteel zijn 35 landen aangesloten met ruim 980.000 leden. Mede door het lidmaatschap bij deze organisatie kan NU’91 de internationale politieke agenda beïnvloeden, wat weer van invloed is op de ontwikkelingen in Nederland. Ook blijft NU’91 zo op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in andere landen en kan die eventueel in Nederland introduceren. Meer informatie vind je op de EFN website: www.efnweb.be