NU'91

juridisch


Rolf de Wilde

NU’91 cao-onderhandelaar


Update ORT


Als onregelmatig werkende verpleegkundige of verzorgende mag je ORT terugvor-deren over verlofdagen, met terugwerkende kracht over maximaal vijf jaar. NU’91 zit middenin dit onderwerp. Cao-onderhandelaar Rolf de Wilde geeft een update. 

 

’We zijn bezig met verschillende zaken. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hebben we in november 62 vorderingen neergelegd. We wachten nu op een reactie van de werkgever.”

Cao VVT

“In de cao VVT is nu een afspraak gemaakt over de nabetaling over de afgelopen vijf jaar. Werknemers die onregelmatig werken en nog in dienst zijn van de werkgever krijgen begin 2017 een aanbod waarin de nabetaling is geregeld over de afgelopen vijf jaar over het wettelijk verlof. Werknemers moeten zelf berekenen of dat aanbod klopt. 2015 wordt gebruikt als offertejaar. Het bedrag dat daaruit komt, wordt vermenigvuldigd met vijf. Het kan zijn dat dit jaar niet re-presentatief is door weinig of niet onregelmatig werken of de overstap naar parttime werken. Kaart dit dan aan bij je werkgever.”

Rechtszaken

“Voor werknemers die níet onder de cao VVT vallen, voeren we nog steeds op individuele basis rechtszaken. Tot nu toe hebben we slechts één zaak niet gewonnen, maar daarvoor zijn we in hoger beroep gegaan. Een vraag die we veel krijgen van leden is: ik heb een stuitingsbrief gestuurd naar mijn werkgever. Wat nu? Antwoord is: als je wilt doorzetten, moet je een vorderingsbrief sturen. Daarvoor bereken je het bedrag waarop je recht denkt te hebben. Of we vervolgens een rechtszaak starten, is mede afhankelijk van de hoeveelheid zaken dat loopt. Wat leden ook niet moeten vergeten, is dat een rechtszaak zes tot negen maanden duurt. Het gebeurt ook dat werkgevers het gevorderde bedrag betalen op het moment dat wij een dagvaarding indienen. Dat is natuurlijk fijn voor  de individuele leden, maar wij hebben het liefst uitspraken. Hoe meer uitspraken aan onze kant vallen, hoe meer jurisprudentie we kunnen opbouwen.”