NU'91

internationaal

EFN bijeenkomst zeer constructief

Van 19 tot en met 21 oktober 2016 vond de General Assembly (red. algemene vergadering) van de European Federation of Nurses Associations (EFN) plaats. Deze keer in de Spaanse hoofdstad Madrid.

In een van de speeches – ook wel  minutes genoemd – werd door onze Belgische collega teruggeblikt op de dag van de terroristische aanslagen op de luchthaven van Brussel en op het metrostation Maelbeek. Die laatste aanslag was vlakbij het hotel waar de EFN-bijeenkomst een week later zou plaats- vinden. Veel gezondheidsprofessionals, waaronder verpleegkundigen en verzorgenden, hebben op die dag eerste hulp verleend. Het hotel waar alle EFN-gasten zouden verblijven, werd ingericht als noodhospitaal. NU’91 heeft aandacht gevraagd voor alle gezondheidsprofessionals die werken in conflictgebieden en alle leden opgeroepen om een statement te maken. Op initiatief van NU’91 heeft de EFN een officieel statement uitgegeven waarin zij oproept tot bescherming van verpleegkundigen in conflictgebieden wereldwijd. Tijdens de algemene vergadering zijn er tevens verkiezingen gehouden voor een nieuwe vicepresident (Elizabeth Adams, Ierland) en leden van het executive  committee (Tsjechie, Zweden en VK).

Internationale studies

De afgelopen maanden heeft NU’91 bijdragen geleverd aan verschillende studies. Voor de European Forum of National Nursing and Midwifery Associations (EFNNMA) zijn twee uitgebreide vragenlijsten ingevuld over verpleegkundig en verloskundig onderwijs in Nederland. Dat ging onder andere over instroomeisen, curriculum, registratie en accreditatie. Vanuit de Universiteit van Götenborg ontving NU’91 het verzoek om deel te nemen aan het project Conditions for and obstacles to trade union cooperation in Europe. Hierin worden voorwaarden en obstakels voor samenwerking tussen vakbonden in Europa onderzocht.

European Nursing
Student Association

Micky Kelderman

De European Nursing Student Association (ENSA) is een vakbond voor de Europese student Verpleegkunde en is gevestigd in Brussel. In 1970 werd de European Nursing Student Group opgericht en in 2014 is de naam veranderd naar de European Nursing Student Association. ENSA zet zich in voor de studenten Verpleegkunde in Europa, net zoals de European Federation of Nurses (EFN) doet voor de Europese verpleegkundige. Dit jaar gaat de ENSA zich buigen over de Europese richtlijn 2013/55, die gaat over de kwaliteit van onderwijs van de verpleegkundige. Ook in het aandachtsveld ligt het internationaliseren van studenten binnen Europa en het uitdragen dat je als verpleegkundestudent heel trots mag zijn op je studie en toekomstige vak. Dat zijn de belangrijkste richtlijnen van de ENSA. Elke verpleegkundige studentenvakbond in Europa mag lid worden van de ENSA. Daarvoor moeten ze zich eerst aanmelden bij de ENSA. Het kan ook zijn dat een land geen nationale verpleegkundige studentenvakbond heeft. In dat geval kan een universiteit of een Hogeschool zich aanmelden voor deelname aan de ENSA. Het bestuur 2016-2017 van de ENSA bestaat uit Katharina Kiupel (Duitsland), Milo Bescher (Zweden), vicevoorzitter Joakim Stubberud (Noorwegen), voorzitter Julián Vadell Martínez (Spanje) en Micky Kelderman (Nederland, zie foto).