NU'91

Te Pas

Hoe zit het met de
loondoorbetaling na twee jaar ziekte?

Tijdens mijn werkzaamheden kom ik met diverse onderwerpen in aanraking. Zo is ziekte en alles daaromheen helaas een 'hot item'. De vraag die ik deze keer beantwoord is: Hoe zit het met de loondoorbetaling na twee jaar ziekte?

Werkgevers hebben het maar druk met hun zieke medewerkers. Voorop staat dat de werkgever twee jaar lang het salaris van een (zieke) medewerker moet door- betalen. Beide partijen zijn vanuit de Wet Poortwachter verplicht de nodige inspanningen te leveren, met als doel terugkeer naar het werk. De werkgever moet daarbij niet alleen de werknemer adequate hulpmiddelen of cursussen aanbieden, maar ook kijken of er eventueel in een andere functie gereïntegreerd kan worden. Lukt dit niet intern, dan moet er gekeken worden naar passende functies buiten de organisatie, ook wel ‘tweede spoor’ genoemd.
Stel nou dat beide partijen de nodige inspanningen hebben geleverd, maar  zonder resultaat. De werknemer is nog steeds niet volledig hersteld, maar er is zowel intern als extern geen werk voorhanden. Hoe nu verder? Tenslotte stopt de loondoorbetalingsverplichting vanuit de werkgever. Ook gaan we er in deze casus vanuit dat de werknemer wel in staat is om te werken volgens het UWV.
In de praktijk kan de werkgever, na twee jaar ziekteverzuim, overgaan tot ontslag. Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid geldt vanaf 1 juli 2015 dat er - bij dit soort ontslagen - een transitievergoeding betaald moet worden. De hoogte van die vergoeding verschilt per medewerker en hangt hoofdzakelijk af van twee facetten: loon en aantal jaren in dienst. Een transitievergoeding heeft als bovengrens 75.000 euro bruto. De praktijk wijst echter uit dat veel werkgevers het contract niet ontbinden om zo de uitbetaling van de vergoeding te omzeilen. De werkgever houdt de arbeidsovereenkomst dan ‘slapend’. Dit houdt in dat de werknemer, omdat deze geen arbeid verricht, geen recht heeft op inkomen. De hoofdregel is namelijk: geen arbeid, geen loon. Kortom: de werknemer blijft in dienst bij de werkgever en ontvangt geen transitievergoeding, omdat de arbeidsovereenkomst niet is ontbonden. Hoe ga je nu om met dit vervelende probleem?
Minister Asscher van Sociale Zaken erkent het probleem vanuit de medewerker, maar ziet ook dat de werkgever zich in een lastig parket bevindt. Er is getracht een oplossing te zoeken voor beiden. Vanaf 1 januari 2018 is het voor de werkgever mogelijk om het Algemeen Werkloosheidsfonds aan te spreken, dit kan zelfs met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Op deze manier is de kans groot dat de werknemer de verschuldigde transitievergoeding volledig vergoed krijgt.
Desalniettemin is en blijft elke situatie uniek. Daarom raad ik onze leden altijd aan om bij vragen en/of twijfels altijd even te bellen met het Serviceloket. De medewerkers kunnen altijd voorzien van een correct en passend advies. NU’91 zet zich in voor jou en je belangen op de werkvloer!

Tot de volgende keer, Marloes te Pas

De gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd.