NU'91

kort nieuws

verpleegkundige als

Stervenshulpverlener

Mensen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen, zouden hulp  moeten krijgen bij zelfdoding. Dat staat in een onlangs gepresenteerd wetsvoorstel. Hoewel het een voorstel betreft en de details nog uitgewerkt moeten worden, stelt het kabinet een voorkeur te hebben om de rol van stervenshulpverlener te laten vervullen door mensen met een medische achtergrond; zij zouden het beste in staat zijn om te beoordelen of een stervenswens niet het gevolg is van een medische aandoening. NU’91 heeft een online peiling gehouden onder haar leden over hoe zij tegen een eventuele rol als stervenshulpverlener aankijken. Van de ruim honderd respondenten is 74 procent het eens met de stelling dat een verpleegkundige – mits daartoe opgeleid – een rol heeft als stervenshulpverlener bij een ‘voltooid leven’. Deze peiling was een eerste verkenning. NU’91 gaat met de klankbordgroepen overleggen over hoe deze functie eruit zou kunnen zien en welke taakomschrijving en opleiding daarbij horen.

Cao VVT

Het overgrote deel van de NU’91-leden heeft ingestemd met de afspraken die zijn gemaakt voor een nieuwe cao VVT. Ook leden van andere betrokken partijen hebben dat gedaan. Met een ruime meerderheid van de stemmen is de cao VVT nu definitief en wordt het aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast kunnen we het ministerie van SZW vragen de cao algemeen verbindend te verklaren voor de hele sector. Ook de werkgevers die niet bij de cao-partijen horen, moeten zich dan aan de gemaakte afspraken houden. Dat zorgt voor eerlijke concurrentie wat betreft arbeidsvoorwaarden en werknemers krijgen waar ze recht op hebben. Collectieve afspraken zorgen voor duidelijkheid en stabiliteit; je hoeft niet alles zelf te regelen. Collectief betekent ook geven en nemen. Samen krijgen we meer voor elkaar! 

Meer zeggenschap V&V

NU’91 is van mening dat er in de ouderenzorg veel geld verspild wordt aan onnodige bureaucratische taken en overlegstructuren. Geef verzorgenden en verpleegkundigen zeggenschap over het runnen van hun afdeling.Laat ze meebeslissen over hoe het budget verdeeld wordt, hoeveel personeel er op welk moment wordt ingezet, welke inkopen er worden gedaan en welke bij- en/of nascholing nodig is. Niet het protocol moet leidend zijn, maar de vakbekwaamheid van de professionele verzorgenden en verpleegkundigen. Tenslotte roept NU’91 op om naast worst practices ook eens best practices te delen; leer van elkaar!

Nelleke Elskamp tweede bij EuroSkills

Nelleke Elskamp van de Utrechtse Zorgacademie heeft een zilveren medaille gewonnen tijdens de EuroSkills in Zweden. De 22-jarige mbo-studente uit Zeist heeft daar haar beste vakwerk als beginnend  verpleegkundige laten zien. De spannende wedstrijd vond begin december 2016 in Götenbörg in Zweden plaats. In totaal namen 500 deelnemers uit 28 landen deel aan EuroSkills, onder wie 39 Nederlanders. EuroSkills zijn de Europese kampioenschappen voor het vakmanschap. Elke twee jaar strijden honderden jonge vakmensen in verschillende vakgebieden tegen elkaar voor de titel ‘beste vakman of vakvrouw van Europa’. De vakwedstrijden zorgen voor de promotie van het beroepsonderwijs, het bevorderen van vaktrots en de talentontwikkeling van jonge professionals Nelleke is blij verrast dat dit avontuur voor haar zo goed heeft uitgepakt. “Door de wedstrijden heb ik de kans gekregen om mij te ontwikkelen en mijn vakkennis onder tijdsdruk te verbeteren. Dit beroep oefen ik met hart en ziel uit en ik krijg de prachtige kans om dit uit te dragen naar anderen.”

 

Symposium NVLKNF


Het symposium van de NVLKNF (Nederlandse Vereniging van Klinische Neurofysiologie) op 5 november 2016 is bezocht door ruim 200 leden. Deze ‘laborantendag’  is een jaarlijks terugkerend fenomeen en wordt ieder jaar door een ander ziekenhuis in Nederland georganiseerd. Op deze dag ontmoeten laboranten uit verschillende ziekenhuizen elkaar om ervaringen en inzichten te delen. Ook worden er lezingen, workshops en demonstraties gehouden om de kennis van laboranten klinische neurofysiologie in hun vakgebied te vergroten. NU’91 had de uitnodiging gekregen om het belang van het collectieve lidmaatschap te benadrukken, belangen welke NU’91 al vanaf 1 januari 2015 voor deze beroepsvereniging behartigd. Daarbij zijn beeldvorming, waardering en kwaliteit van onderwijs en nascholing een aantal kernwaardes die hoog in het vaandel staan. Ook kunnen de individuele belangen worden behartigd. Leden van de NVLKNF moeten zich dan aanmelden voor een combi-lidmaatschap. Met zo’n combi-lidmaatschap wordt een korting verkregen op de contributie van NU’91.

Nieuwe
hoofdredacteur

Vanaf deze editie Zorg anno NU heeft het magazine een nieuwe hoofdredacteur: Loes van Vugt. Loes is 25 jaar en heeft aan de Hogeschool voor Journalistiek in Tilburg gestudeerd. Voor het 25-jarig jubileum van NU’91 schreef zij het boek De Witte Woede, over het ontstaan en de oprichting van Verpleegkundigen en Verzorgenden In Opstand. Loes gaat samen met NU’91-medewerkers Barbara Koudijs (eindredacteur), Jeroen Dokter en Michel van Erp er voor zorgen dat elke uitgave vol staat met interessante artikelen over de zorg en informatie over NU’91. Heb je zelf informatie of een idee voor Zorg anno Nu? Of ken je iemand die perfect in een van onze rubrieken past? Dan horen wij dat graag! Mail naar: redactie@nu91.nl. Uiteraard bedanken wij Yvonne Sturkenboom hartelijk voor haar jarenlange inzet als hoofdredacteur bij NU’91.

Toestroom oudere patiënten

Ziekenhuizen in verschillende regio’s kampen met steeds meer drukte. Zo moest een aantal operaties in de Zuyderland-ziekenhuizen in Sittard-Geleen en Heerlen eind   november worden uitgesteld, omdat er geen ruimte meer was. Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam heeft door de toestroom van patiënten de spoedeisende hulp uitgebreid. Er is meer personeel aangenomen en er zijn extra bedden beschikbaar gesteld.  De toename van de drukte wordt vooral veroorzaakt doordat oudere patiënten, die eigenlijk naar een verpleeghuisplek zouden moeten doorstromen, ziekenhuisbedden bezet houden. De doorstroming naar verpleeghuizen verloopt niet goed; veel verpleeghuizen zijn gesloten, er is een schaarste aan plek en ouderen worden geacht steeds langer zelfstandig te wonen. Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland vindt dat er snel een masterplan moet komen voor kwetsbare ouderen. “Er moet opvang komen voor mensen die te goed zijn voor het ziekenhuis, maar nog niet alleen naar huis kunnen. Ik roep alle betrokkenen op om daar met ons aan te gaan werken. Huisartsen, zorgverzekeraars, wijkverpleegkundigen, gemeenten en ziekenhuizen moeten samen dit probleem aanpakken.”

Hogere sterftekans bij vervanging verpleegkundige

Ziekenhuisverpleegkundigen vervangen door lager opgeleide zorgverleners kan voor onnodige sterfgevallen zorgen. Verpleegkundigen vinden ook dat hierdoor de kwaliteit en veiligheid van de zorg verslechterd. Dit zijn twee uitkomsten van een onderzoek dat gepubliceerd is in het wetenschapstijdschrift BMJ Quality & Safety. De onderzoekers hebben gekeken naar de mix van zorgverleners aan het bed in 243 ziekenhuizen in België, Engeland, Finland, Ierland, Spanje en Zwitserland. Het blijkt dat méér professionele verpleegkundigen in de mix leidt tot lagere sterftecijfers en patiënten geven een hogere waardering voor de verleende zorg. Wordt één op de 25 verpleegkundigen vervangen door een ‘nurse assistent’, dan stijgt de sterftekans met 21 procent, zo hebben de onderzoekers berekend.