NU'91

HOOFDSTUK 1
PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

1.1 Algemene identificatiegegevens

 


 

Profiel van de organisatie  
Naam verslagleggende rechtspersoon Nieuwe Unie ’91 (NU’91)
Adres Bernadottelaan 11
Postcode 3527 GA
Plaats Utrecht
Telefoonnummer 030 296 41 44
Identificatienummer Kamer van Koophandel 40482106
E-mailadres info@nu91.nl
Internetpagina/website www.nu91.nl
Rechtspersoon Vereniging (werknemersorganisatie)

 


 

1.2 Kerntaken

 

NU’91 is een beroepsorganisatie die zich sterk maakt voor de professionalisering en emancipatie van het verpleegkundige en verzorgende beroep en hieraan verwante beroepen. Dit gebeurt door het behartigen van arbeidsvoorwaardelijke belangen aan sociale overlegtafels (e.g. het afsluiten van collectieve arbeidsvoorwaarden en sociale plannen). Minstens zo belangrijk zijn de beroepsinhoudelijke belangen. NU’91 werkt bijvoorbeeld actief mee aan de beeldvorming en waardering van het beroep en de kwaliteit van het verpleegkundig en verzorgend onderwijs. Werkzaamheden op arbeidsvoorwaardelijk en beroepsinhoud zijn samengevat onder de term ‘beroepsvoorwaarden’.  Omdat een van de kerntaken de arbeidsvoorwaardelijke belangenbehartiging is, stelt de overheid deze activiteiten gelijk aan vakbondswerk. Dergelijke organisaties ontvangen geen subsidie van de overheid, inkomsten worden verkregen uit contributie en werkgeversgelden. Dit waarborgt (financiële) onafhankelijkheid van handelen.

 

NU’91 is niet alleen actief in Nederland, maar behartigt al jarenlang de beroepsvoorwaardelijke belangen van verpleegkundigen en verzorgenden* op internationaal niveau via het lidmaatschap van:

- European Federation of Nurses Associations (EFN)
- European Nurses Student Association (ENSA)
- International Council of Nurses (ICN)
- European Nursing Research Foundation (ENRF)
- European Forum of National Nursing and Midwifery Associations (EFNNMA)
- European Public Services Union (EPSU)


 

1.3 Specifieke beroepsorganisaties

 

Op 31 december 2017 zijn 13 specifieke beroepsorganisaties, de zogenaamde SBO’s, bij NU’91 aangesloten. Zij laten hun collectieve beroepsvoorwaarden door NU’91 behartigen aan de cao onderhandelingstafels. Op alfabetische volgorde:  

BRV Beroepsvereniging voor recovery verpleegkundigen
DONOR Beroepsvereniging van donatiefunctionarissen
EADV Beroepsvereniging voor diabetesverpleegkundigen
LVMS Landelijke Werkgroep MS-verpleegkundigen
LVO Landelijke vereniging van operatieassistenten
NHV Nederlandse Hartfunctievereniging
NVAM Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers
NVHVV Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaat Verpleegkundigen
NVLA Nederlandse Vereniging van Longfunctie Analisten
NVLKNF Nederlandse Vereniging Laboranten Klinische Neurofysiologie
VF&O Beroepsvereniging voor Vallen, Fracturen en Osteoporose
VGN Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland
VITHaS Vereniging van Invasief Technische Hartstimulatie Specialisten