NU'91

VOORWOORD
VOORZITTER

Betekenis en uitwerking van activiteiten

Wat kunnen we trots terug kijken naar een enerverend en betekenisvol 2017. Het jaar na onze 25e verjaardag wil ik omschrijven als het moment dat NU’91 werkelijk nieuwe unieke stappen heeft gezet en niet alleen zichzelf verder aan het professionaliseren is, maar ook in haar dienstverlening naar en met leden verschillende innovaties heeft neergezet en verder ontwikkeld. Een goede basis is gelegd, onze identiteit is helder en de bedrijfsvoering is solide, zo vat ik het afgelopen jaar samen.

In dit jaarverslag wordt uitgebreider stil gestaan bij de betekenis en uitwerking van activiteiten met de bijbehorende kengetallen.

Samen met onze vrijwilligers, ledenraad, toezichthouders en netwerkpartners heeft NU’91 successen geboekt en zijn we meer en meer vernieuwend geweest. Daar wil ik ook op deze plaats iedereen die daar aan heeft bijgedragen voor bedanken.

Ik zie uit naar een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen, NU is de toekomst!

 

drs. Monique Kempff, MBA
voorzitter / directeur-bestuurder NU’91