NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.5 Internationaal

De invloed op het verpleegkundig handelen komt al lang niet meer vanuit nationaal niveau. Zo is Europese wet- en regelgeving van invloed op nationale wet- en regelgeving en door toerisme worden tropische ziekten soms letterlijk ‘ingevlogen’. De grenzen van het beroep zijn letterlijk en figuurlijk opengesteld voor de hele wereld. . Daarbij is de constatering dat zoals Godfried Bomans het verwoordde: Verdiep je, je in de problemen van de samenleving, dan betekent dat, dat je op een toverbal sabbelt: onder ieder kleur vind je weer een nieuwe. Om Europese en internationale belangen van verpleegkundigen en verzorgenden* te behartigen bijvoorbeeld vanuit solidariteit - is het daarom belangrijk dat men leert internationaal te voelen, te denken, te willen en vooral te handelen. NU’91 is daarom lid van de International Council of Nurses en de European Federation of Nurses Associations.  

 

International Council of Nurses (ICN)

Het meest in het oog springende internationale evenement was het ICN Congres en vergadering in Barcelona. Vergaderen met beroepsorganisaties uit 131 landen is geen sinecure en de vergadering die vooraf gaat aan de officiële opening van het ICN congress is een logistieke uitdaging met strenge procedures. NU’91 haalt de meeste informatie uit de informele gesprekken met andere landen. De vergadering komt eenmaal in de twee jaar bij elkaar en staat – logischerwijs – dan ook stil bij bedrijfsmatige, beleidsmatige en governance zaken van ICN. Daarnaast wordt er altijd tijd ingepland waarin uitvoerig gesproken kan worden over belangrijke verpleegkundige thema’s die actueel zijn in de verschillende landen tijdens een ‘tour de table’. 

Met veel respect luisterden zij naar de uitkomsten van de onderhandelingsakkoorden die NU’91 een paar dagen voorafgaand aan de vergadering hadden afgesloten voor de cao ziekenhuizen en ggz. 

Tijdens de openingsceremonie van het congres werden verschillende prijzen uitgereikt. Verplegingswetenschappelijk onderzoek is in vele landen gemeen gebruik en NU’91 is ook aan het nadenken hoe wij dit in Nederland kunnen promoten en ondersteunen. Met als doel de bevordering van de maatschappelijke en politieke positie van (leerling-)verpleegkundigen, verzorgenden en verwante beroepen. 

 

European Federation of Nurses Associations (EFN)

De voorjaarsbijeenkomst vond plaats op Malta. Een van de belangrijke punten die hier werd besproken was het strategisch plan over de European Nurses Research Foundation (ENRF). Het doel van de ENRF is: 

  • het promoten en aanmoedigen van verpleegkundig onderzoek als de factor om -professioneel te excelleren en waarbij de gezondheid van burgers in EU landen van profiteren.
  • Om verpleegkundig onderzoek te gebruiken als input bij het bepalen van EU beleid.
  • Het promoten van evidence based decision-making. 

 

NU’91 heeft bij de bespreking aandacht gevraagd om ervoor te zorgen dat doelstel-lingen van de ENRF consequent verwoord moeten worden en dat ENRF geen kopie wordt van wat de internationale organisatie (ICN) al doet.

In de workforce commitee is uitvoerig gesproken over de ontwikkelingen en toepassingen van robotica in de gezondheidszorg en op welke wijze verpleegkundigen, industrie en overheid samen kunnen optrekken aan de orde gekomen. Ook vraagstukken over toepasselijkheid (gebruik door verpleegkundigen), beschikbaarheid, aansprakelijkheid (schade) en privacy (persoonsgegevens, medisch dossier) zijn -tussen de verschillende landen besproken. 

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat aangelegenheden als arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de ontwikkeling van het verpleegkundig onderwijs nog bij veel beroepsorganisaties – met name in Oostbloklanden – flink achterlopen op landen als Nederland, Engeland en de Scandinavische landen. 

In het najaar streken alle aangesloten landen neer in Brussel, waar ook het hoofdkantoor van de EFN zetelt. Daar gaf NU’91 een update over de voorgenomen plannen van Rutte II en onze ongerustheid over de plannen voor de (gezondheids)zorg. Er werden ook verkiezingen gehouden binnen de EFN waarbij de aangesloten landen hun stem kunnen uitbrengen. Een nieuwe voorzitter, twee bestuursleden en een penningmeester werden benoemd.

 

Werkbezoeken

Een Poolse delegatie van het ministerie voor Gezondheid had twee dagen uitgetrokken voor een werkbezoek aan Nederland. Doel van het bezoek was om meer kennis op te doen over de Nederlandse gezondheidszorg en daarbij wilde zij ook NU’91 bezoeken. Het verpleegkundig beroep en opleiding vormden onderwerp van gesprek. Daarnaast heeft NU’91 ervoor gezorgd dat zij in het AMC wegwijs werden gemaakt.

Uit Noorwegen ontvingen wij bezoek van de Noorse beroepsorganisatie de Norwegian Nursing Organisation (NNO). Speciaal voor NU’91 reisden zij af naar Nederland. Zij hadden gehoord van onze bijzondere dienstverlening en wilden daar meer over weten. Hoewel wij veel overeenkomsten hebben met de Noorse gezondheidszorg en de verpleegkunde in het bijzonder vielen er een aantal zaken op. Zo is een fulltime werkweek in Noorwegen 37 uur wanneer men niet onregelmatig werkt en 35,5 uur per week bij onregelmatige werktijden. De salarissen liggen op hetzelfde niveau en over de arbeidsmarkt en de zoektocht naar collega’s vooral in de ouderenzorg herkenden wij elkaars situatie. Werken vanuit functiedifferentiatie is in Noorwegen vanzelfsprekend. Vergelijkbaar met onze functieniveaus, zijn verpleegkundigen werkzaam in alle takken van de gezondheidszorg en er werken ook Nederlandse collega’s in de betreffende Noordelijke regio.