NU'91

VOORWOORD
VOORZITTER COÖRDINATOR LEDENRAAD

Nieuw strategisch beleid ontwikkeld 

2017, weer zo’n mooi jaar om door ons als ledenraad op terug te kijken.

Successen blijven zich voor NU 91 aaneenrijgen, of het nu het zich stabiliserend ledenaantal van 30.000 is, of het blijven schrijven van zwarte cijfers. Dit zijn knappe prestaties en belangrijk voor het blijven groeien van NU’91.

Leden blijven zich senang voelen bij deze beroepsorganisatie van verpleegkundigen, verzorgden en aanverwante beroepen.

De grond voor dit gevoel zit hem mijns inziens in de professionele wijze van leiden van deze meer dan betekenisvolle organisatie.

NU’91 blijkt steeds weer in staat met haar relatief kleine werkorganisatie “een boost” aan verpleegkundig Nederland te geven daar waar het gaat om beroepsinhoud als arbeidsvoorwaarden.

Dit jaar is er nieuw strategisch beleid ontwikkeld tot 2020. Alle geledingen binnen NU’91, waaronder de ledenraad zijn hierin betrokken. Erg interessant was de te voeren discussie over hoe we het beste blijven aansluiten bij de behoeften van onze achterban. Moeten deze behoeften individueel of collectief van aard zijn?

Hierna voor u, op de volgende pagina’s de verantwoording over activiteiten en resultaten in het jaarplan 2017. Ik zie zelf liever dat u zich uit bovenstaande geprikkeld voelt, al het mooie wat ons door NU’91 in 2017 geboden is, in één adem uit te lezen. Wedden dat u denkt ‘nou nou daar staat wat en wat komt er voor de komende jaren nog te staan?

 

Govert Droste, 
coördinator ledenraad NU’91