NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.2 Communicatie

NU’91 is een beroepsorganisatie die op landelijk, regionaal en instellingsniveau aanwezig is. Communicatie in alle vormen is nodig om in contact te komen en te blijven met mensen en organisaties die NU’91 helpen haar missie, visie en doelstellingen waar te kunnen maken. 

NU’91 publiceert (pro)actief over landelijke en regionale zorgthema’s in de diverse (social) media. Daarnaast lanceert NU’91 door het jaar heen campagnes om specifieke thema’s te agenderen. 

 

3.2.1 | Campagnes

  • Maak gebruik van onze kennis (voorafgaand aan de verkiezingen).
  • Laten we stil staan bij de overleden collega’s, 1 minuut stilte houden op 14 april 2017 n.a.v. overlijden van collega’s die tijdens het werk aangevallen zijn door een -cliënt met dodelijke afloop.
  • NU’91 zomermonitor bezetting zorg.
  • Zorgprofessionals luiden noodklok tijdens eerste zorgdebat Rutte III.
  • JA/NEE. Grenzen stellen aan takenpakket om werkdruk aan te pakken.
  • Wacht Nederland met actie tot er geen verpleegkundigen en verzorgenden* meer zijn? (loopt door in 2018)
  • Gemeenteraad mijn zorg! (loopt door tot begin 2018)

3.2.2 | NU’91-online

Via een gerichte/actieve een uitgebreide activatiecampagne via met name Facebook is deze unieke dienstverlening gepresenteerd. In 2017 heeft dit geleid tot enkele honderden online lidmaatschappen en momenteel wordt de activatiecampagne doorgezet. Pionieren kost tijd, vertrouwen in ons eigen kunnen en doorzettingsvermogen. Het streven is om in de komende periode te groeien naar 2.500 leden.