NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.6 Serviceloket

Wanneer ik zwanger ben, gelden er voor mij dan andere regels? Ik wil meer uren werken dan in mijn huidige contract is afgesproken. Hoe kan ik dit regelen?

Wanneer leden vragen hebben over hun arbeidscontract, verwikkeld zijn in een conflict met hun werkgever of betrokken zijn bij een sociaal plan, dan kunnen zij terecht bij het ServiceLoket. Daar staan juristen en juridisch medewerkers voor hen klaar. Het ServiceLoket is vijf dagen per week bereikbaar van 09:00 tot 21:00 uur.

In 2016 heeft het ServiceLoket meer dan 3000 leden te woord gestaan. De meeste vragen (43%) waren afkomstig vanuit de VVT (43%) en de ziekenhuis (24%) sector.

De vragen die binnen zijn gekomen gingen voornamelijk over:

  • Wet- en regelgeving (Wet werk en zekerheid, arbeidstijdenwet, arbeidscontracten, opzegtermijnen)
  • Re-integratie (uitleg over inspanningsverplichtingen van werkgever en  werknemers)
  • Cao’s (vakantie-uren, bereikbaarheidsdiensten, salaris(schalen))