NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.8 PERSONEEL

Op 31 december 2016 waren er 36 medewerkers werkzaam bij NU’91. De verhouding man/vrouw was 12 mannen en 24 vrouwen (1:3). De leeftijdsopbouw is hieronder grafisch weergegeven:

De helft van de medewerkers is jonger dan 50 jaar en de grootste groep wordt gevormd door de leeftijdscategorie 50 – 59 jaar.

Ziekteverzuim

In 2016 was het gemiddelde ziekteverzuim 5,9%. Dit percentage ligt daarmee 0,8% hoger dan het gemiddelde ziekteverzuimcijfer in de gezondheids- en welzijnszorg (5,1%).[1] Dit wordt met name verklaard door twee langdurig zieken. Het afgelopen jaar was er met name kortdurend verzuim. Voor alle gevallen geldt dat er geen relatie was met de eigen werkzaamheden of die in bredere zin NU’91 betroffen. NU’91 is door de arbodienst gecomplimenteerd met de preventieve aanpak van het ziekteverzuim en heeft daarin een voorbeeldfunctie voor andere organisaties, aldus de arbodienst.

[1] Bron: CBS (29 maart 2017). Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (sbi2008) en bedrijfsgrootte. Geraadpleegd op het World Wide Web op 19 april 2017 op: www.statline.cbs.nl.