NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.7 ONDERSTEUNING PROFESSIONELE BEROEPSUITOEFENING

NU’91 ondersteunt en inspireert individuele zorgmedewerkers en zorgteams bij het professioneel kunnen uitvoeren van hun vak. Enerzijds gebeurt dit door het aanbieden van projecten die door NU’91 zelf zijn ontwikkeld en wel of niet de basis vinden in landelijk aangestuurde programma’s. Anderzijds door ondersteuning die op verzoek van instellingen en of teams op maat gemaakt worden. 

Het bijzondere aan de projecten en ondersteuning is dat de werkwijze altijd tot doel heeft de individuele medewerker of het team te inspireren, zelf binnen hun eigen invloedssfeer de oplossing te vinden. In 2016 heeft NU’91 onder andere op verzoek van verpleegkundige adviesraden (VAR’en) en/of teams workshops, presentaties en informatiemarkten gehouden over;

  • De toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging
  • Fitter de nacht doorkomen (‘Nightfever event’)
  • Meer werkplezier
  • Agressie? Oplossing ligt in het team
  • Tuchtrecht informatie
  • Duurzame inzetbaarheid: werken in de wijk met psychiatrische patiënten