NU'91

VOORWOORD
VOORZITTER

Sociale sector

2016 was een bijzonder jaar. Het jaar waarin NU’91 haar 25 jarig-jubileum vierde. 

Tijdens een goed bezocht jubileum event stonden wij stil bij de geschiedenis van NU’91, het hier en NU, maar blikten wij ook vooruit. Te meer omdat het in de huidige tijd nog steeds nodig is de beroepsvoorwaardelijke belangen van verpleegkundigen, verzorgenden en verwante professionals te behartigen.

De verdere toekomst werd verkend tijdens de start van een strategische cyclus. Na een uitgebreide omgevingsanalyse volgens de DESTEP methode werd gestart met de verdere toekomst van onze organisatie waar ook leden actief bij zijn betrokken.

Vanaf deze plaats bedanken wij iedereen voor de bijdrage die is geleverd. 2016 is weer een mooi en betekenisvol jaar geweest. In dit jaarverslag zijn hiervan de belangrijkste resultaten beschreven. Een jaarverslag kan ook heel saai zijn. Daarom is dit jaar gekozen voor een andere vorm, zonder de inhoud geweld aan te doen.

Ik wens u een aangename terugblik,

 

drs. Monique Kempff, MBA
voorzitter NU’91