NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.1 Jubileumjaar

In september 2016 is het precies 25 jaar geleden dat NU’91 werd opgericht. Daar is uitgebreid bij stil gestaan met een prachtig en geslaagd jubileumevent. Op deze bijzondere dag die speciaal voor leden van NU’91 was georganiseerd waren er vele interessante gastsprekers en werd volop gekeken met het blik op de toekomst, maar ook hoe het allemaal begon. Namelijk met een kleine advertentie op vrijdag 18 november 1988 in de Volkskrant:

‘Agenten verdienen weinig! Verpleegkundigen nog minder.

De tijd is rijp voor actie! Bel 02995-2517.’

Deze oproep was geplaatst door Gaby Breuer, een verpleegkundige die al haar collega’s opriep om hun onvrede over de werkdruk, de waardering en de salariëring te uiten. In dezelfde periode wordt de actiegroep ‘Verpleegkundigen In Opstand (VIO) opgericht die korte tijd later wordt veranderd in ‘Verplegenden en Verzorgenden In Opstand (VVIO). Er volgt een rumoerige periode waarin de ‘Witte Woede’ volop in het nieuws komt. De commissie Werner moest de positie van verpleegkundigen nader onder de loep nemen: de rol, werking, bijscholing, erkenning, beroepsorganisatie en positie instellingen zijn hierbij de aandachtspunten. Dit resulteert in 1992 in het rapport ‘In Hoger Beroep’ waarin 21 aanbevelingen worden gedaan. Het is ook in dit jaar dat de VVIO en de Nederlandse Maatschappij van Verpleegkundigen (NVM) samen officieel aankondigen te fuseren en doorgaan onder de nieuwe naam Nieuwe Unie ’91. De eerste en enige categorale beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Samen met het 25 jarig-jubileum kwam ook het boek ‘De Witte Woede; Verpleegkundigen en verzorgenden in opstand 1988-1991’ uit. Hierin is de hele ontstaansgeschiedenis van NU’91 opgetekend. Het boek is online via verschillende boekhandels te verkrijgen.