NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.6 Internationaal

Het behartigen van belangen voor onze leden stopt niet bij de grenzen van Nederland. Ook daarbuiten vraagt NU’91 aandacht voor beroepsvoorwaardelijke vraagstukken en dragen wij bij aan het zoeken naar oplossingen voor Europese en Internationale kwesties die voor de leden relevant zijn. 

European Federation of Nurses Associations

Tweemaal per jaar komen alle leden van de EFN samen tijdens de general assembly (GA). Door de aanslagen begin 2016 in Brussel – waar ook het hoofdkantoor van de EFN staat – is de eerste bijeenkomst van de EFN dit jaar niet doorgegaan. In het najaar was de tweede bijeenkomst in Madrid. Daar heeft NU’91 met een indrukwekkende toespraak aandacht gevraagd voor het werk van zorgprofessionals en verpleegkundigen en verzorgenden in het bijzonder in alle conflictgebieden ter wereld. Aanleiding hiervoor waren de vele brandhaarden in onder andere Syrië, Irak, Afghanistan en Ivoorkust. Maar ook dichterbij zijn er helaas gebieden waar veel leed is onder de mensen die op de vlucht zijn geraakt voor geweld. 

NU’91 heeft na afloop samen met het EFN bestuur een statement geschreven dat unaniem is overgenomen door alle EFN leden. 

Overzicht deelname internationale onderzoeken

In 2016 heeft NU’91 actief bijgedragen aan vier wetenschappelijke onderzoeken.

 

Instituut/organisatie Titel Toelichting
Universiteit van Götenborg Conditions and obstacles to trade union cooperation in Europe Onderzoeksproject naar de samenwerking tussen vakbonden in Europa voor zes sectoren waaronder de zorg
European Forum of Nursing and Midwifery Associations (EFNMA) Nursing education in the WHO European Region:
- country profile nurses education
- nurses and midwives education
Twee vragenlijsten naar verpleegkundig en verloskundig curriculum in Nederland
European Federation of Nurses Associations (EFN) Pilot test on measuring compliance with Art 31 of Directive 2013/55/EU Vragenlijst die het Europees Parlement moet voeden over harmonisatie en erkenning van beroepskwalificaties