NU'91

HOOFDSTUK 3
BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

3.3 Communicatie

De actualiteiten rondom beroepsvoorwaarden maakt dat NU’91 regelmatig is verschenen in landelijke en regionale media. Daarbij treedt NU’91 op voor de belangen van zowel haar leden als voor algemene belangen van de gezondheidszorg. 

Hieronder treft u een overzicht van het aantal keren dat NU’91 in het nieuws kwam. Daarbij is onderscheid gemaakt naar verschillende categorieën;

1. Radio en tv (inclusief websites)
2. Dagbladen (inclusief websites)
3. Internet (met name zorg specifieke sites)
4. Overig (magazines)

Figuur 1. In dit overzicht zijn facebook en LinkedIn niet meegenomen.

In 2016 heeft NU’91 83 keer de media gehaald. De meeste berichten zijn op internet (Nursing en SKIPR) en in de dagbladen (AD en Eindhovens Dagblad) verschenen, gevolgd door radio en tv.

De onderwerpen die het meest in de media kwamen zijn: terugbetaling van onregelmatigheidstoeslag over verlof (ORT), sociale plannen, kwaliteit en veiligheid van medewerkers en werkdruk. 

Zorg anno NU

Aan het eind van 2016 verscheen het vernieuwde magazine van NU’91. Door middel van een nieuwe bladformule is de vorm gerestyled, de inhoud meer op onze leden gericht en krijgen de persona’s de aandacht. In de rubrieken ‘Aan de slag’ en ‘In de praktijk’ vertellen leden van NU’91 over hun werk. Daarnaast wordt in een groot artikel een actualiteit besproken en komen verpleegkundigen en/of verzorgenden aan het woord in het Interview. Ook aangesloten specifieke beroepsorganisaties hebben een eigen plek gekregen en stellen zich voor aan het grote publiek en schrijven over hun werk en andere activiteiten. 

Deze nieuwe vormgeving is niet onopgemerkt gebleven en heeft louter enthousiaste en positieve reacties opgeleverd. De interne hoofdredacteur is niet meer werkzaam bij NU’91 en een nieuwe redactie is opgericht. De vormgeving is in handen van bureau Curve Mags and More.